Toekomstdebat leerlingen Junior Pax

Publicatiedatum: 04-06-2018

Donderdag 31 mei jl. stond voor vijftig scholieren van het Junior Pax in het teken van de toekomst. In samenwerking met Woonstichting De Kernen en de gemeente West Maas en Waal kregen de jongeren een gevarieerd programma gepresenteerd. Gastsprekers, excursies en een uitdagend afrondend debat vormden de ingrediënten.

Maar liefst vijf gastsprekers van woonstichting De Kernen vertelden de leerlingen in D’n Dulper meer over de geschiedenis van het wonen, leefbaarheid in de dorpen, kernbranding en Coolnature. Zo wist Bert Vos door middel van een rollenspel duidelijk te maken dat het niet altijd vanzelfsprekend is om mensen in de eigen omgeving te helpen. Toch gaven een behoorlijk aantal leerlingen aan best iets voor een dorpsgenoot te willen doen als het door omstandigheden nodig is. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker aangezien steeds meer ouderen zolang mogelijk thuis blijven wonen. Ook werd er nagedacht over de redenen waarom leerlingen graag in West Maas en Waal wonen en wat er voor nodig is om de aantrekkelijkheid te behouden in de toekomst. 

Vervolgens werden de scholieren in drie groepen opgesplitst. Verpleeghuis St. Elisabeth en woonvoorziening de Herbergier werden bezocht. In St. Elisabeth ontstonden mooie gesprekken tussen de jongeren en de bewoners over het ouder worden en dat de ouderen vooral erg tevreden zijn over de dagbehandeling. Zo kunnen dementerende ouderen langer thuis blijven wonen en hebben de partners overdag wat meer tijd voor zichzelf.

Tijdens de rondleiding in de Herbergier kwamen de leerlingen meer te weten over de kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie. De jeugd zag het wel zitten om een bijdrage te leveren als vrijwilliger. Ook werden er straatinterviews afgenomen in Beneden-Leeuwen. Het bleek dat mensen in Beneden-Leeuwen vooral met plezier wonen en de rust waarderen. Goede voorzieningen zijn van belang om ook in de toekomst de streek aantrekkelijk houden voor de bewoners. 

Burgemeester Van Neerbos opende voor het eerst in de raadszaal van het gemeentehuis het reeds jaren bestaande jongerendebat over de toekomst van West Maas en Waal. Aan de hand van vier stellingen gaven de leerlingen hun mening over oplossingen voor de ontgroening en vergrijzing. Samen met de vertegenwoordigers van diverse organisaties werd het een geslaagde bijeenkomst. Zo bleek dat de jongeren extra aandacht voor jonge mantelzorgers erg belangrijk vinden. 

Tot slot leverden zeven leerlingen later die avond een mooie bijdrage bij de Dag van de Toekomst in het gemeentehuis. 

Foto 1: Bert Vos (De Kernen) verzorgde een rollenspel
Foto 2: Leerlingen Junior Pax hielpen mee bij de Dag van de Toekomst

 

 

 

Deel deze pagina