Toezicht houden, niet alleen vanaf papier….

Publicatiedatum: 14-07-2014

Pas geleden heeft De Kernen samen met de Raad van Commissarissen een ronde door haar werkgebied gemaakt. In dit werkgebied is veel mogelijk en gebeurt veel. Hierop kun je dus niet alleen vanaf papier toezicht houden als Raad van Commissarissen....

Alles wat wij doen, verantwoorden wij weliswaar op papier, maar hoe verhoudt zich dat tot de praktijk? De cijfers moeten kloppen en plannen en prestaties moeten we verantwoorden. Toch is het ook noodzakelijk goed te weten waar je het over hebt. Met eigen ogen kunnen zien en geloven, in gewoon Nederlands. Komen de plannen die wij op papier zetten overeen met wat we concreet in het gebied doen? Dat controleert onze Raad van Commissarissen dus ook. Zij kijken of wij het goed doen voor onze huurders. Want dat is de primaire taak van de Raad van Commissarissen. Zorgen dat De Kernen haar taken goed uitvoert, zodat klanten zich geen zorgen hoeven te maken. Ik hoef u niet uit te leggen hoe belangrijk dit is… Gelukkig hebben wij een kritische Raad van Commissarissen, die wij overigens niet zelf hebben geselecteerd. Samen met de huurdersbelangenvereniging zorgen de commissarissen voor een goede samenstelling en zoeken ze samen nieuwe leden. De Commissarissen (zij) beschikken gezamenlijk over veel kennis, ook van het werkgebied.

Wat ik daarvan vind? Ik doe dit met veel plezier en vind deze controle belangrijk. We zijn enorm trots op wat we samen met zoveel mensen en partijen kunnen betekenen in dit prachtige woon- en leefgebied. En zo hoort het ook, lijkt me. Ik zou me schamen als we niet trots zouden kunnen zijn op het verschil dat De Kernen kan maken in het land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en Tielerwaard. En we blijven verschil maken. Zo isoleren wij onze woningen in rap tempo de komende jaren. De Raad van Commissarissen kan zich verheugen op nog meer praktijkrondes…

Marinus Kempe

Deel deze pagina