Twaalf leefbaarheidsideeën krijgen samen 50.000 euro van De Kernen

Publicatiedatum: 07-10-2014

Van de 27 aanvragen voor een financiële bijdrage uit het leefbaarheidsfonds van Woonstichting De Kernen, heeft de woonstichting 12 initiatieven gehonoreerd met een totaalbedrag van € 49.593. Een onafhankelijke commissie heeft de aanvragen zorgvuldig beoordeeld. Elk jaar kunnen initiatiefnemers voor 1 juni hun idee met onderbouwing indienen bij Woonstichting De Kernen. Onderstaande initiatieven gaan het gebied van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard mooier en leefbaarder maken.

Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard 

Een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe bus maakt het mogelijk dat levensmiddelen opgehaald kunnen worden bij leveranciers en vervolgens weer de weg vinden naar mensen met een minimum inkomen. Door de Voedselbank te steunen, maken wij het leven van deze groep mensen leefbaarder.

Stichting Dorpsraad Hurwenen 

Een multifunctionele, flexibele en duurzame horecastraat gaat in Hurwenen bijdragen aan het in stand houden van verenigingen. Vrijwilligers bouwen de horecastraat. Van de bijdrage van De Kernen worden de benodigde materialen en spullen aangeschaft.

Buurtvereniging De Persboneknoepers, Alphen 

Door de bijdrage aan de aanschaf van spelen voor jaarlijks terugkerende evenementen die deze buurtvereniging organiseert, vergroot dat structureel de saamhorigheid voor jong en oud. 

De Slotshof , Gameren

De aanschaf van een beamer voor de Slotshof maakt het mogelijk om met mensen gezamenlijk spelletjes te doen, presentaties te kunnen geven en gezamenlijk evenementen kunnen vieren zoals Koningsdag.

SLAG (St. Leefbaar Alphen Gelderland)

De bijdrage aan een klushanger met een set aan klus- en tuingereedschap, maakt het voor dit dorp aan de Maas mogelijk dorpsgenoten te helpen met kleine klussen, die dat zelf niet meer kunnen. Vrijwilligers voeren de klussen uit. Deze activiteit zorgt voor saamhorigheid in het dorp.

Burgerinitiatief in Hedel

De Kernen draagt bij aan een pannaveldje op het bestaande speelveldje aan de Veldweg in Hedel. Dit zorgt voor veel speeluren voor de jeugd. Samen spelen maakt een buurt. 

Ontmoetingscentrum De Hanze, Maasbommel

Samen eten verbindt mensen op een mooie manier. Ontmoetingscentrum De Hanze krijgt voor het project ‘Open Eettafel’ daarom een bijdrage voor de aanschaf van diverse keukenapparatuur. 

PCOB Bommelerwaard

Een bijdrage voor audiovisuele middelen maakt het voor deze vereniging mogelijk om op een aantrekkelijke manier maatschappelijke onderwerpen te presenteren. PCOB stimuleert zo de participatie van mensen van 50 jaar en ouder in de Bommelerwaard.

Stichting Meerwaarde Maas en Waal (MWMW)

MWMW ondersteunt en faciliteert scholen en dorpshuizen in het werkgebied van De Kernen met een groot aantal activiteiten. Deze bijdrage gaat naar het opzetten van een junior Technovium Maas en Waal in samenwerking met scholen en het bedrijfsleven.

Stichting Tremele, Dreumel

Met de bijdrage richt deze stichting een permanente presentatieruimte met audiovisuele middelen in van het Dijkmagazijn. Het zorgvuldig bewaren en delen van de rijke historie van het gebied met haar bewoners draagt bij aan de leefbaarheid.   

Sportvereniging Fortis Turnen, Dreumel 

Aanschaf van een Tumblingbaan maakt het voor deze actieve vereniging mogelijk mensen buiten de vereniging te bereiken tijdens trainingen, sportclinics, workshops en diverse lokale evenementen. De vereniging wil mensen meer laten bewegen en zo de leefbaarheid actief te bevorderen. 

Stichting Historie Wamel, Wamel

Door de bijdrage is het permanent exposeren mogelijk van fotografisch vastgelegde historische informatiedragers over het dorp Wamel. Dit project bevordert de belangstelling voor de eigen geschiedenis van de inwoners van Wamel.  En levert zo een waardevolle bijdrage aan de gemeenschapszin.

Nieuwe aanvragen zijn welkom!

Nieuwe aanvragen voor het leefbaarheidsfonds kunnen mensen tot 1 juni 2015 indienen bij De Kernen. Deze worden één keer per jaar beoordeeld door de onafhankelijke commissie en moeten altijd gemotiveerd en financieel onderbouwd zijn. 

Deel deze pagina