Vacature Beheerder Kulturhus 'Huis op Hemert'

Publicatiedatum: 11-12-2012

Vacature

Wij zoeken een ondernemende en veelzijdige

Beheerder Kulturhus (‘Huis op Hemert’)

Het is een nieuwe functie, het Kulturhus in Ophemert is immers bijna klaar.

De beheerdersfunctie

Het Kulturhus krijgt veel activiteiten op het gebied van sporten, ontmoeten, feesten en vergaderen. Een beheerder zorgt voor de bemensing van het horecagedeelte, overdag en ’s avonds. Ook is hij aanspreekpunt voor gebruikers en bezoekers en is verantwoordelijk voor de planning en het bezettingsrooster, zodat de diverse ruimten optimaal worden benut.  We zoeken een ‘schaap met vijf poten’ die zeer zelfstandig en flexibel is. Ondernemingsgeest, organisatietalent, accuratesse en representativiteit zijn belangrijke eigenschappen voor de toekomstige beheerder(s). Horecaervaring is een pre.

Werktijden en beloning

De werktijden hangen af van de bezetting; deze is nog niet definitief bekend en is flexibel. Zeker zijn de onregelmatige werktijden. Het totaal aantal uren is nog onbekend. De beloning hangt af van de invulling. Dit kan op vrijwillige basis met een team van meer mensen. Ook andere mogelijkheden zijn bespreekbaar, zoals een pachtconstructie of bepaalde beloningsafspraken.

Procedure

Wij werken aan een visie en nadere uitwerking van het toekomstig beheer van het ‘Huis op Hemert’.. In dit proces maken wij ook graag gebruik van de visie, ervaringen en feedback van potentiële gegadigden voor het beheer. Wij vinden het belangrijk dat vanaf het begin maximale inbreng mogelijk is door de toekomstige beheerder(s). Daarom maken we deze vacature voor ‘beheerder’ nu al bekend.

Reageren

Een sollicitatiebrief is niet nodig. U kunt uw belangstelling ook mondeling, telefonisch of per email bij ons bekend maken. Wij nemen alle reacties serieus en nodigen u altijd uit voor een gesprek begin januari. Reageert u dus voor 1 januari 2013! Voor 1 februari nemen wij een besluit.

Contactgegevens

E secretariskulturhus-ophemertnl

‘Huis op Hemert’, p/a Yellowstraat 3, 4061 BA te Ophemert
Mondeling/telefonisch: kijk op www.kulturhus-ophemert.nl voor namen en telefoonnummers van  de bestuursleden van de beheerstichting.

Deel deze pagina