Van Wijnen en Kuypers tekenen samen 3-jarig onderhoudscontract met Woonstichting De Kernen

Publicatiedatum: 06-05-2019

Fotobijschrift: v.l.n.r. voorste rij de ondertekenaars: Anton Troeijen, Harry Kuypers, Marinus Kempe. Rij erachter; projectgroep De Kernen en Van Wijnen en Kuypers, die deze samenwerking tot stand heeft gebracht.

Op 1 mei jl. hebben Marinus Kempe, directeur-bestuurder van woonstichting De Kernen, Anton Troeijen, Hoofd onderhoud en beheer, namens Van Wijnen Rosmalen en Harry Kuypers, directeur van Kuypers Zorg voor Vastgoed een driejarig dagelijks onderhoud- en mutatiecontract getekend. Na een aantal jaar succesvol een deel van het onderhoud van het woningbezit van De Kernen te hebben uitgevoerd, zijn deze organisaties samen klaar voor de volgende stap.

 

Samenwerken aan optimaal onderhoud
Met het tekenen van het 3-jarig contract zetten zij de langdurige en duurzame relatie voort voor het dagelijks- en mutatieonderhoud van 4.500 woningen. De afspraken hebben het doel om gestructureerd invulling te geven aan het onderhoud van het woningbezit van De Kernen: een verbeterde dienstverlening aan de klanten, een hogere technische kwaliteit en efficiency.

Verlengstuk van de corporatie
Van Wijnen en Kuypers treden als één partij de huurder tegemoet. Reparatieverzoeken en onderhoudsaanvragen blijven centraal binnenkomen bij De Kernen en worden er ingepland. De eigen servicedienst van De Kernen voert werkzaamheden uit die doorgaans korter zijn dan twee uur. Complexere en langere werkzaamheden voeren Kuypers en Van Wijnen uit. Daarmee zijn zij een waardevol verlengstuk van de corporatie.

Tevreden klanten
Kuypers en Van Wijnen geven met De Kernen gezamenlijk invulling aan de zorg en tevredenheid van de huurder. Die tevredenheid meten zij regelmatig en op verschillende manieren en vergelijken deze met vooraf bepaalde prestatienormen. Waar nodig zetten zij een verbetertraject in. Zo bouwen zij continu voort aan een fijne plek voor iedereen.

 

 

Deel deze pagina