Wat doet De Kernen met de gelden na de laatste huurverhoging?

Publicatiedatum: 16-10-2014

In het voorjaar hebben we al onze huurders een brief gestuurd over de jaarlijkse huuraanpassing, een inkomensafhankelijke huurverhoging van 4% of 6,5 %. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met verduurzaming van het woningbezit, zoals in de brief was aangekondigd.

Aan het besluit voor de 4% resp. 6,5 % huurverhoging is in het voorjaar een lastige, maar constructieve discussie vooraf gegaan met de belangenverenigingen van huurders. Het grootste gedeelte, 3%, resp. 5, 5%, wordt gebruikt om de bedrijfsvoering van de organisatie op peil te houden. Dit percentage is noodzakelijk omdat wij de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een aanzienlijke stijging van de kosten. Dat komt met name door de zogeheten verhuurdersheffing, opgelegd door de overheid én door de verplichte saneringsbijdrage aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Met de extra 1% verhoging van de huren, bovenop de genoemde 3% resp. 5,5%, kunnen op grote schaal en versneld woningen van De Kernen energiezuinig gemaakt worden. De belangenverenigingen van huurders hebben, overigens na zorgvuldig wikken en wegen, ingestemd met deze extra verhoging c.q. met deze extra inzet voor het energiezuiniger maken van het woningbezit van De Kernen. Een belangrijke overweging daarbij was de solidariteitsgedachte:  in de sector van de sociale woningbouw willen we met elkaar niet alleen streven naar voldoende beschikbare en betaalbare woningen maar ook naar woningen die zo energiezuinig mogelijk zijn – en zo een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.  Grote groepen huurders gaan daadwerkelijk profijt hebben van de extra energiemaatregelen die De Kernen kan treffen dankzij de extra verhoging van alle huren.  

We zijn dus begonnen met het versneld energiezuinig maken van ons woningbezit...

Gelden vanuit de laatste huurverhoging en vanuit het Gelders Impulsplan zetten we nu in om ons woningbezit energiezuinig te maken. Dat energiezuiniger maken van woningen zorgt ervoor dat de energielasten, en daarmee de totale woonlasten, voor de betreffende huurders dalen. Ook zijn deze maatregelen goed voor het milieu. Concreet betekent dit dat dat we dit jaar 185 woningen na-isoleren en 27 woningen opwaarderen. En in 2015 staan er al 138 woningen ingepland voor na-isolatie en 37 woningen voor opwaardering. De jaren erna worden verder ingepland. Wij houden onze klanten op de hoogte. 

Deel deze pagina