Wat in de verbeelding kan ontstaan, zal in de werkelijkheid ooit bestaan.

Publicatiedatum: 05-02-2014

‘Wat in de verbeelding niet kan ontstaan, zal in de werkelijkheid nooit bestaan’. Dat is de oorspronkelijke uitspraak van Einstein.

Ik hou alleen niet zo van negatieve formuleringen. Ik ga liever uit van mogelijkheden.

Dus, eigenwijs als ik ook wel eens kan zijn, heb ik Einsteins uitspraak aangepast. Hij inspireert echter wél! Zo hebben wij afgelopen maandag een belanghoudersbijeenkomst gehad i.s.m. Woonstichting Maasdriel. Een groot aantal belangstellenden is hierbij geweest; raadsleden, wethouders, ambtenaren van de gemeente Maasdriel, diverse partijen op het gebied van zorg en welzijn, raad van commissarissen, Bommelerwaardgids. We hebben gesproken over drie thema’s wonen, zorg en leefbaarheid/welzijn. En wie en wat is er nodig om op deze drie gebieden nog steeds mooi resultaat te boeken, gegeven de druk op ieders budget en de groeiende vergrijzing, om maar een paar dilemma’s te noemen. Kunnen we een succesvolle vorm van samenwerken zien in onze verbeelding? Ja? Dan pas kunnen we er ook in de werkelijkheid iets van maken! Natuurlijk zijn er ook belemmeringen, die zie ik ook. Wat remt ons samen te werken? Is dat wet- en regelgeving? Een andere visie? Is dat geld? Een andere kijk op de samenleving?

Kleine stappen, duurzaam resultaat

Ik ben ervan overtuigd dat het samen zetten van kleine, concrete stappen de weg vrij kan maken naar grotere, en noodzakelijke stappen om het mooie gebied waarin we samen werken, mooi en leefbaar te houden. Dit is naar mijn idee duurzaam samenwerken. Door samen te doen, ontstaat begrip voor elkaars denkbeelden. Wij willen graag verder aan de slag, misschien wel in de vorm van een pilot. Dus ik roep iedereen met goede ideeën op, laat het elkaar weten. We hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde belang: zorgen voor een leefbaar, prettig gebied waarin de sterke punten nog sterker naar voren komen en waarin iedereen een belangrijke rol speelt! Niet alleen de instanties, juist ook inwoners, dorpsplatforms en ieder ander die zich betrokken voelt.

Marinus Kempe

Deel deze pagina