Woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen en Woonstichting De Kernen tekenen samenwerkingsovereenkomst

Publicatiedatum: 08-05-2017

Op 8 mei jl. hebben Piet Huijsman, bestuursvoorzitter van De Goede Woning Neerijnen en Marinus Kempe, directeur-bestuurder van De Kernen een samenwerkingsovereenkomst getekend. De aanleiding is de behoefte aan verdere samenwerking met betrekking tot volkshuisvestelijke onderwerpen. Met name de nieuwe Woningwet heeft als gevolg dat de regeldruk enorm is toegenomen. Kleine corporaties hebben hierdoor verhoudingsgewijs een meer dan forse opgave.

Aangezien beide corporaties in hetzelfde werkgebied werkzaam zijn, is samenwerking slim en efficiĆ«nt. Opgedane kennis en ervaring rondom onder andere de implementatie en uitvoering van de nieuwe Woningwet kan goed benut worden. Evenals andere kennis en expertise, zoals die rondom het Strategisch Voorraad Beleid en Prestatieafspraken met de gemeente. Ook tal van bedrijfsvoeringsaspecten zijn genoemd in de samenwerkingsovereenkomst. Dat laatste is vooral van belang voor De Goede Woning Neerijnen waarvan de ondersteunende organisatie een beperkte  omvang  heeft. 

Toekomst

De overeenkomst is gesloten voor een bepaalde periode. Medio 2018 wordt gekeken of de samenwerking op dezelfde wijze voortgaat of dat er behoefte bestaat om beide woningcorporaties in elkaar op te laten gaan.   

Woningbezit

De Kernen heeft 4.500 woningen in zes gemeenten, waaronder in de gemeente Neerijnen. De Goede Woning  Neerijnen heeft 720 woningen, verdeeld over  de dorpen Haaften, Hellouw, Tuil en Waardenburg die alle behoren tot  de gemeente Neerijnen.

Deel deze pagina