Woningcorporaties en gemeente sluiten Deal voor Duurzaamheid

Publicatiedatum: 05-06-2020

Samen aan zet voor verduurzamen woningen. De gemeente Zaltbommel en woningcorporaties De Kernen en Woonlinie werken constructief samen om Zaltbommel verder te verduurzamen. Op woensdag 3 juni onderstreepten zij deze samenwerking door het zetten van een handtekening onder de Deal voor Duurzaamheid. Hierin spreken de partijen af wat de gezamenlijke doelstellingen zijn en hoe zij deze stapsgewijs bereiken.

Wethouder Posthouwer: “In Zaltbommel bestaat 24% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen. De woningcorporaties spelen daarom een belangrijke rol in hoe we per woning, per straat of per buurt woningen kunnen gaan verwarmen zonder het gebruik van aardgas.”

Energietransitie
De partijen zien het tekenen van de Deal voor Duurzaamheid vooral als een extra aanzet tot het verder verduurzamen van de sociale woningvoorraad. Gezamenlijke doelen van de drie partijen zijn namelijk onder meer het verkleinen van de CO2 voetafdruk, uiteindelijk richting nul, en gebruikers bewust maken van hun energieverbruik met gedragsverandering tot gevolg. De afspraken richten zich dus in eerste instantie op de doelen van de energietransitie. De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas en kolen, naar hernieuwbare bronnen zoals zonne- of windenergie. Partijen spraken af elkaar te betrekken bij het maken van keuzes en gebruik te maken van elkaars kennis.

Volgende generatie is motivatie
De zorg voor onze volgende generatie is voor alle partijen de belangrijkste reden dat ze deze Deal voor Duurzaamheid aangaan. Namens de betrokken partijen zetten Willem Posthouwer (wethouder Duurzaamheid gemeente Zaltbommel), Marinus Kempe (Directeur De Kernen) en Peter van den Heuvel (Directeur Woonlinie) hun handtekening onder de intentieverklaring.

Deel deze pagina