Woonstichting De Kernen één van de drie winnaars met visie op bestuur en toezicht

Publicatiedatum: 25-11-2021

Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2020 een gezamenlijke toezichtvisie van bestuur en RvC hebben. De VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) wil de kwaliteit en de ontwikkeling van deze gezamenlijke toezichtvisies bevorderen door middel van het instellen van een prijs voor de meest inspirerende visie.

Uit de ruim 200 ingestuurde toezichtvisies is door studenten van Tilburg University een selectie gemaakt. De jury heeft op basis hiervan drie corporaties uitgekozen als prijswinnaars. De Kernen is één van de drie winnaars met zijn visie op bestuur en toezicht. De andere twee winnaars zijn de corporaties Lekstede en 'thuis. 

Doel
Met deze nieuwe prijsvraag wil de VTW de kwaliteit van de toezichtvisie bevorderen én de leden inspireren door goede voorbeelden te delen. Wat zijn dan die goede en inspirerende voorbeelden? Waarom springt een toezichtvisie er in positieve zin uit? En vooral: hoe draagt de toezichtvisie bij aan de missie van de corporatie? Een deskundige jury heeft zich daarover gebogen, bestaande uit voorzitter Jaap Winter  (hoogleraar Corporate Law, Governance and Behaviour aan de VU in Amsterdam), Pauline Meurs, (hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam), Kristel Baele (voorzitter Raad voor Cultuur) en Stefan Peij (directeur van de Governance University).

“Als ik een toezichtvisie lees, zou ik dan bij deze corporatie willen werken of een woning willen huren?” Dit citaat, van één van de juryleden, geeft in de kern weer waar de jury naar op zoek was. 

Tijdens de ALV op 23 november van de VTW was de prijsuitreiking. Marinus Kempe, directeur-bestuurder van De kernen en Cécile Claessen, voorzitter van de Raad van Commissarissen, hebben de prijs in ontvangst genomen in de verdere online bijeenkomst van de VTW. Meer informatie over het onderzoek en de beoordeling van De Kernen, is hier te lezen.

Visie op toezicht houden bij De Kernen 

 

 

Deel deze pagina