Woonstichting De Kernen koopt 103 WIF-woningen terug in gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Publicatiedatum: 20-05-2014

Vanaf 1 juni a.s. is Woonstichting De Kernen opnieuw verhuurder van 103 woningen in de gemeente Maasdriel en Zaltbommel, die nu in eigendom zijn van het Wooninvesteringsfonds. De corporatie heeft deze huurwoningen gekocht van het Wooninvesteringsfonds uit Zeist. De huurders van deze WIF-woningen krijgen weer dezelfde kwaliteit van dienstverlening als de overige 4.500 huurders van De Kernen.

De aanleiding voor deze aankoop zijn de meldingen van een aantal huurders geweest bij de huurdersbelangenvereniging over het  verschil in kwaliteitsniveau van de WIF-woningen en woningen van De Kernen. De andere reden is de moeilijke financiële situatie van het WIF. Dat is een direct gevolg van de sterk dalende woningmarkt. Een reddingsplan kan het WIF redden, als meerdere corporaties hun verantwoordelijkheid nemen en woningen terugkopen van het WIF. 

Over het Wooninvesteringsfonds

Het Wooninvesteringsfonds (WIF) is een woningcorporatie en als zodanig ook een toegelaten instelling. Het WIF heeft ongeveer 4.500 woningen in portefeuille, verdeeld over een groot aantal gemeenten. De toegelaten instelling WIF is sinds november 2012 door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) onder verscherpt toezicht gesteld. Dit verscherpt toezicht komt voort uit de twijfel die het CFV heeft over de kansen van het WIF om voor april 2015 nieuwe financiering aan te trekken. Het oplossen van dit financiële probleem heeft de hoogste prioriteit bij het WIF. De verkoop van woningen draagt bij aan het oplossen van de financiële problemen van het WIF.

Deel deze pagina