Woonstichting De Kernen maakt maatschappelijk rendement meetbaar

Publicatiedatum: 30-06-2014

Twee stagiaires van de Avans Hogeschool in Den Bosch zijn onlangs afgestudeerd bij De Kernen op het onderwerp: meten van maatschappelijk rendement. Zij hebben De Kernen geadviseerd over hoe de woonstichting haar maatschappelijk rendement voortaan goed kan kwantificeren.

De stagiaires hebben onderzoek gedaan naar verschillende methoden om het maatschappelijk rendement te kunnen meten. Woningcorporaties verschillen van commerciële (vastgoed) instellingen. Een corporatie heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid, die een commerciële instelling minder of niet heeft. De Kernen wil haar maatschappelijke prestatie op een goede manier kunnen kwantificeren, omdat het bestaansrecht van de corporatie grotendeels haar maatschappelijke functie betreft. De Kernen onderneemt soms zaken die niet direct geld opleveren, zoals het bouwen van een Kulturhus of het financieel ondersteunen van leefbaarheidsinitiatieven in haar werkgebied. Het ondersteunen van deze maatschappelijke activiteiten leidt tot maatschappelijke meerwaarde: vergroten van de leefbaarheid, saamhorigheid in een dorp of wijk of veiligheid. Het leverde een zoektocht op naar een geschikt model om deze zachte ‘outcome’ van maatschappelijke investeringen te meten.

Model om te meten

Het onderzoek heeft geresulteerd in een model waarmee sturing mogelijk is op het maatschappelijk rendement. Belangrijke onderdelen van het model zijn: input, output en outcome. De input en output zijn ‘harde’ begrippen, die in waarden uit te drukken zijn. De outcome is ‘zacht’ en niet tastbaar, het is een relatief begrip en moeilijk te kwantificeren. Om dit te kunnen kwantificeren moet er sprake zijn van een causaal verband tussen de outcome en de input. De studenten hebben deze outcome meetbaar gemaakt. In grote lijnen komt dit neer op gestructureerde wijze tellen en vertellen. 

Verantwoorden

De Kernen wil zich niet alleen financieel kunnen verantwoorden, maar ook maatschappelijk. Het gebruik van het geadviseerde model leidt verder tot een betere afweging van investeringsbeslissingen en het voeren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

Deel deze pagina