Woonstichting De Kernen neemt samen met haar Bewonersraad duurzaamheidsprijs in ontvangst

Publicatiedatum: 17-11-2016

Op 16 november jl. is Woonstichting De Kernen tot één van de vier genomineerden verkozen in de verkiezing WoCo25, een initiatief van FSC Nederland. De Kernen viel op door haar inzet huurders te betrekken bij haar duurzaamheidsinitiatieven. De corporatie heeft een hoog ambitieniveau met betrekking tot het leggen van zonnepanelen op 3.000 woningen tot 2018, waardoor na die periode in totaal 75% van haar huurwoningen zonne-energie heeft. Ze heeft hier haar Bewonersraad volledig bij betrokken. Ook zet de corporatie fors in op bewustwording van het energieverbruiksgedrag bij haar huurders en heeft een student onderzoek laten doen naar energieverbruiksgedrag. Directeur-bestuurder van De Kernen, Marinus Kempe en waarnemend voorzitter van de Bewonersraad, Ton van den Berg, hebben samen de prijs in ontvangst genomen. In totaal hebben 45 corporaties een inzending gedaan en zijn hier 25 corporaties geselecteerd.

Jurylid Nathalie van Loon, van Klimaatverbond over De Kernen:

“Klimaatverbond NL voert dit jaar voor de 11e keer campagne voor Warmetruiendag: de vrolijkste energiebesparingsactie van Nederland. Mét een serieuze boodschap: we zitten zelf aan de knoppen als het om klimaatverandering gaat. Ik heb dan ook gekeken naar het onderdeel bewonersparticipatie en het enthousiasmeren van bewoners. We moeten het verhaal vertellen en De Kernen doet die bewonersbetrokkenheid wat mij betreft intensief, enthousiast én met resultaat! Het gaat niet alleen om isoleren en zonnepanelen, maar ook om energiegedrag. De Kernen heeft ook onderzoek gedaan naar het reboundeffect – en treft maatregelen om daar mee om te gaan. Complimenten! Want bewust energiegedrag blijft cruciaal.” 

Vier aansprekende voorbeelden

Kregen letterlijk podium. Woningstichting Thuis werd gecomplimenteerd door jurylid Ronald Rovers (SBS/RiBuilT) vanwege hun brede ‘Natural Step’ visie, met aandacht voor water- en materiaalgebruik en zelfvoorzienende wijken. Nathalie van Loon van Klimaatverbond Nederland koos de aanpak van De Kernen als haar favoriet: “Deze corporatie uit Hedel zet niet alleen in op meer draagvlak voor klimaatmaatregelen bij haar bewoners, maar ook op bewustzijn vergroting.” Jurylid Monique Grooten (WNF) is zeer gecharmeerd van de Tiny House project van Woningstichting Den Helder. Daarbij ondersteunt ze de filosofie dat duurzaamheid zeer goed kan worden ingevuld door eenvoudige woonvormen en kleinschaligheid. Als meest aansprekende voorbeeld koos de jury Eigen Haard uit Amsterdam. WoCo25-jurylid John Mak (W/E adviseurs) licht toe: “Eigen Haard gaat uit van een visie met verschillende pijlers, waarbij duurzaam materiaalgebruik een volwaardige plek inneemt. Bovendien zijn de doelstellingen van de corporatie heel concreet geformuleerd en wordt volop ingezet op samenwerking en communicatie, zowel met bedrijven en overheden als met bewoners. Een mooi totaalverhaal dat navolging verdient en dus ook een prominente plaats krijgt binnen WoCo25.” 

WoCo25

WoCo25 is een verkiezing van 25 corporaties die stappen zetten op klimaatgebied en dat ook delen. Het is een initiatief van FSC Nederland. Ook het Klimaatverbond, het Wereld Natuur Fonds en Duurzaam Gebouwd nemen zitting in de jury. WoCo25 is bekendgemaakt op het jaarcongres van Duurzaam Gebouwd in Almere.

Waarom deze verkiezing?

Woningcorporaties zijn invloedrijke spelers als het gaat om klimaatwinst in Nederland. Zij bezitten meer dan twee miljoen woningen en hebben impact binnen de bouw. Daar kunnen nog veel kansen worden benut. Veelbelovende initiatieven worden niet altijd gedeeld. De sector mag daarin geprikkeld worden. Deze verkiezing is met een kritische blik én met als doel goede voorbeelden een podium te geven. In WoCo25 scoren corporaties door concrete maatregelen op het gebied van energie en duurzaam materiaalgebruik zichtbaar te maken. Er is ook gekeken of bij deze onderwerpen sprake is van doordacht beleid of een originele visie. De jury heeft bij de beoordeling criteria als ambitieniveau, bijzondere samenwerkingsvormen en betrokkenheid van bewoners gehanteerd.

 

Deel deze pagina