Werken bij De Kernen

Nieuwsbericht

Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws De Kernen mag weer bouwen in gemeente Druten en Wijchen

De Kernen mag weer bouwen in gemeente Druten en Wijchen

Leestijd: 2 min

​​​​​​​Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs het ontheffingsverzoek van De Kernen ingewilligd voor onbepaalde tijd, waardoor De Kernen voortaan weer mag bouwen in de dorpen Hernen, Bergharen, Batenburg en Horssen. Eerder werd dat door de opgelegde Woningwet (2015) en de daarmee gepaard gaande indeling van woningmarktregio’s, verboden.

Nederland is vanuit de Woningwet ingedeeld in woningmarktregio’s. Woningcorporaties mogen uitsluitend in hun eigen kernregio hun volkshuisvestelijke taak volledig uitvoeren. Gemeente Druten en Wijchen kwamen door die indeling buiten de kernregio van De Kernen te vallen waardoor De Kernen niets meer mocht bouwen. De Kernen en haar Bewonersraad hebben een ontheffingsverzoek ingediend, vanwege de grote onredelijkheid van deze indeling. Dit verzoek werd onderschreven door gemeente Druten en Wijchen, de Regio en collega corporaties Talis en Woonwaarts.

Lokale verbondenheid
Omdat de grote lokale verbondenheid van De Kernen en haar huurders in de kleine dorpen na lange tijd bewezen is geacht, is het verzoek voor onbepaalde tijd gehonoreerd. De Kernen kan weer nieuwe woningen realiseren in deze dorpen. En daardoor ook de woningvoorraad goed afstemmen op de veranderende behoeften van de bewoners in de kleine dorpen.

Maatwerk onderschat
Als plattelandscorporatie kan De Kernen de kleine dorpen het beste bedienen door haar fijnmazige netwerk in en rond deze dorpen. Dit maatwerk werd bij de indeling van de woningmarktregio’s onderschat. Marinus Kempe, directeur-bestuurder van De Kernen: “Wij zijn enorm blij met dit besluit, omdat we nu weer door kunnen met onze activiteiten. We gaan in Horssen en Batenburg uitbreiden. We bedanken onze Bewonersraad en partners met wie we dit samen voor elkaar hebben gekregen.”