Nieuwsbericht

Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws De Lindenboom Ammerzoden klaar voor eerste bewoners

De Lindenboom Ammerzoden klaar voor eerste bewoners

Leestijd: 3 min

Op dinsdag 19 juli jl. hebben Woonstichting De Kernen en Linc naar zorg de huurovereenkomst van de Lindenboom in Ammerzoden getekend. Vanaf september kunnen de eerste van de 21 bewoners hun intrek gaan nemen. Hierbij zal Linc naar Zorg hen begeleiding bieden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en/of de Wet Langdurige Zorg.

 

 

Ook zijn er in het gebouw tien zelfstandige appartementen voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben en hier maximaal twee jaar kunnen wonen. En er zijn zes appartementen voor jongeren. Deze jongeren kunnen hier tot vijf jaar wonen. De Kernen voorziet met de grootscheepse verbouwing van De Lindenboom in een grote behoefte aan wonen met begeleiding, tijdelijke woningen en woningen voor jongeren. In Linc naar Zorg heeft de corporatie een prettige samenwerkinsgpartner gevonden en een stabiele factor in het gebouw door de 24-uurs aanwezigheid.

Buurt is betrokken en belangstellend
Ook in de buurt is er prettig contact over De Lindenboom. Op 18 juni jl. zijn er bijna 60 bewoners uit de omgeving van De Lindeboom op een informatieavond geweest. Zowel de opkomst als de reacties waren positief en laten zien dat Ammerzoden maatschappelijk betrokken inwoners kent. Tjerk de Groot, directeur-bestuurder Linc naar Zorg: “Met De Kernen, de buurt en de bewoners willen we samen een thuis maken van de Lindenboom.” Frank Meeuwsen, lid Visieteam De Kernen vult aan: “Dit is goed mogelijk omdat Linc naar Zorg en De Kernen dezelfde visie delen en dat maakt dat we samenwerken in wijken echt vorm kunnen geven.”  

Hoe gaat Linc naar Zorg te werk?
Linc naar Zorg staat voor verbinding. Deze zorgpartij wil zich verbinden met en verbonden voelen aan de buurt. Samen met de verschillende betrokkenen zoals medewerkers van De Kernen en Linc naar Zorg en omwonenden komt er een structureel overleg. Door dit directe contact weet men van elkaar wat er speelt en wat belangrijk is. Ook wordt er ingezet op samen activiteiten ontplooien met omwonenden en bewoners van De Lindenboom, zodat mensen makkelijk met elkaar in contact komen. Hiervoor kunnen de gemeenschappelijke ruimtes beschikbaar worden gesteld. Het doel is samen een plek te creëren die de buurt versterkt.

Over de historie van De Lindenboom
Tot februari 2021 was de Lindeboom nog in gebruik als verzorgingshuis door Brabantzorg met 46 wooneenheden. Sinds 2017 stond de bovenverdieping leeg. In oktober 2021 heeft De Kernen het complex in eigendom gekregen. Omdat het complex als bestemming zorg heeft zijn wij in gesprek gegaan met zorgpartners. Een van de partners zijn Linc naar Zorg en de gemeente Maasdriel.

De Lindenboom in Ammerzoden