Werken bij De Kernen

Nieuwsbericht

Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws Fusie De Kernen en De Goede Woning Neerijnen borgt belangen huurders

Fusie De Kernen en De Goede Woning Neerijnen borgt belangen huurders

Leestijd: 2 min

​​​​​​​Woonstichting De Kernen uit Hedel en Woningstichting De Goede Woning Neerijnen (DGWN) uit Haaften zijn blij op 1 januari 2021 door te kunnen gaan als één gefuseerde corporatie: Woonstichting De Kernen.  

De corporatie is door te fuseren nog beter op de toekomst voorbereid en kan zijn werk nog beter doen. In het volste vertrouwen gaat de woonstichting door onder de naam ‘De Kernen’, die recht blijft doen aan het werk in het bijzondere landelijke en uitgestrekte gebied.

5.200 huurders in 38 dorpen
De Kernen verhuurt per 1 januari a.s. 5.200 sociale huurwoningen in 38 dorpen verspreid over zes gemeenten in het land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard. Met de visie 'Ruimte voor Mensen' zet De Kernen zich onverminderd in voor duurzame woonkansen en betaalbaar wonen voor mensen met een smalle beurs. 

Belangen huurders
DGWN heeft eerder al aangegeven dat het voor een kleine corporatie niet meer verstandig is om zelfstandig te blijven. De organisatie wordt te kwetsbaar en de kosten van bedrijfsvoering te hoog. Deze fusie borgt dat huurders volkshuisvestelijk in het dunbevolkte werkgebied goed bediend kunnen blijven. De fusieorganisatie verwacht meer slagkracht in de regio te hebben, waardoor belangen van huurders nog beter behartigd kunnen worden. Ook is de fusieorganisatie financieel en organisatorisch minder kwetsbaar en daardoor beter voorbereid op de toekomst.

Bestuur en personeel
Behalve de fusie verandert op 1 januari ook de bestuurlijke taakverdeling binnen De Kernen. Jan Boot gaat gebruik maken van het generatiepact en werkt dan één dag per week korter. Een logisch moment om de taken anders te verdelen; Martijn de Groof neemt de rol van adjunct-directeur over, Marinus Kempe blijft directeur-bestuurder van De Kernen. Eerder dit jaar is besloten dat Piet Huijsman, voorzitter bestuur van DGWN, afscheid neemt en nog meer van zijn pensioen gaat genieten. Ook bestuurslid Chris van Velzen neemt afscheid van DGWN. De twee medewerkers van DGWN blijven bij de gefuseerde corporatie werken. 

Eén Bewonersraad en één RvC
De twee Bewonersraden en twee RvC ’s zijn door de geplande fusie in de loop van 2020 intensiever gaan samenwerken en gaan vanaf de fusie ook verder als één Bewonersraad en één RvC.