Verantwoording vanuit Governance code

Integriteit begint bij jezelf

De Kernen is een maatschappelijke onderneming, het is daarom belangrijk dat we goed, efficiënt en verwantwoord handelen. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We willen een betrouwbare en integere partner zijn, open en transparant. Want alleen dan kunnen we onze maatschappelijke taak goed vervullen.

Verantwoording vanuit Governance code

Een goede governance is van groot belang, daarom volgt De Kernen de Governance Code. Deze code bevat regels en afspraken voor goed bestuur en toezicht, externe verantwoording en financiële beheersing. De Governance code gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’. 

 

Deel deze pagina