Verantwoording vanuit Governance code

Integriteit begint bij jezelf

De Kernen is een maatschappelijke onderneming, het is daarom belangrijk dat we goed, efficiënt en verwantwoord handelen. Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We willen een betrouwbare en integere partner zijn, open en transparant. Want alleen dan kunnen we onze maatschappelijke taak goed vervullen.

Verantwoording vanuit Governance code

Een goede governance is van groot belang, daarom volgt De Kernen de Governance Code. Deze code bevat regels en afspraken voor goed bestuur en toezicht, externe verantwoording en financiële beheersing. De Governance code gaat uit van het principe ‘pas toe of leg uit’. 

 • Bestuursreglement
 • Meldregeling
 • Toezichtvisie De Kernen
 • Profielschets Raad van Commissarissen
 • Reglement Raad van Commissarissen
 • Statuten De Kernen
 • Selectie- en remuneratiecommissie
  Deze commissie ondersteunt de werkgeversrol van de Raad van Commissarissen en adviseert hen over de werving, selectie, (her)benoeming en beoordeling van bestuurders en leden van de RvC. De selectie- en renumeratiecommissie bestaat uit Adrie van Baalen-Van Es (voorzittter) en Cécile Claessen. 
 • Auditcommissie
  Deze commissie van De Kernen ondersteunt het toezicht door de Raad van Commissarissen, o.a. op het gebied van de interne risicobeheersing, de financiële informatieverschaffing en de interne controle systemen. De auditcommissie bestaat uit de RvC-leden Patrick Esveld (voorzitter) en René van de Westelaken.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden