Maatschappelijke partners

Samenwerken is vanzelfsprekend. Dat zit in ons 'DNA'. 

De maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn zijn groot. Wij richten ons daarom steeds meer op het beheren in plaats van ontwikkelen van woningen. En, omdat budgetten onder druk staan, moeten we meer met minder doen. Dat vereist veel creativiteit. Ook zoeken we actief naar manieren om slim samen te werken met alle relevante partijen. We willen verstandig omgaan met de omgeving waarin onze huurwoningen staan en onze klanten leven. Leefbaarheid en sociaal beheer zijn daarom erg belangrijk. 

We werken graag nog intensiever samen met partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn om de opgaven van de toekomst goed in te vullen. Denk daarbij aan het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen. Ook zetten we in op preventie. Wij zien onze samenwerkingspartners steeds meer als collega's.

Wij werken intensief samen met partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

• Brabant Zorg
• Cello
- Habion
• Huize St. Barbara
• Philadelphia
• RIBW Nijmegen & Rivierenland
• Stichting Voormekaar
• Stichting Meerwaarde Maas & Waal
• Stichting De Drie Notenboomen (De Herbergier, Thomashuizen)
• Stichting Driestroom
• Stichting De Wittenberg
• Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR)
• Stichting Welzijn Neerijnen
• Stichting Welzijn Ouderen Bommelerwaard
• Stichting Zorgcentra Rivierenland
• Syndion
• Tactus
• Hera opvang
• Zorggroep Maas en Waal
• Zorggroep Zuid-Gelderland
• Partijen Woonladder
• Sociale Dienst Bommelerwaard
• GGZ Reinier van Arkel

Deel deze pagina