Werken bij De Kernen

Onze Raad van Commissarisen

Onze Raad van Commissarissen

De Kernen heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van (het bestuur van) De Kernen. Daarvoor keurt de RvC de begroting en beleidsvoorstellen van de bestuurder goed en stelt ook de jaarrekening vast. Ook benoemt de RvC de accountant en geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. 

Leden 

De Kernen heeft onderstaande RvC-leden met uiteenlopende achtergronden. Zij hebben bewust gekozen voor De Kernen. Hun kennis en ervaring zetten ze graag in om ons te ondersteunen in en toezicht te houden op ons beleid. Het zijn maatschappelijk betrokken leden, te weten:     

Cécile Claessen - voorzitter

Expertise: sociale innovatie en organisatieontwikkeling
Benoemd: 1 februari 2020
Mogelijke datum herbenoeming: 1 februari 2024 (herbenoembaar) 

Inge Visschedijk – lid

Expertise: juridisch
Benoemd: 1 juni 2019
Mogelijke datum herbenoeming: 1 juni 2023 (herbenoembaar) 

Adrie van Baalen- van Es – lid

Expertise: leefbaarheid en Maatschappelijke ondersteuning
Benoemd: 1 juni 2019
Herbenoemd: 1 juni 2020
Einde zittingstermijn: 1 juni 2024

Gief van Schijndel – lid

Expertise: Maatschappelijk ondernemen en financiën
Benoemd: 9 oktober 2021 (herbenoembaar)

Geert Bioch - lid

Expertise: vastgoed, projectontwikkeling en financiën
Benoemd: 9 oktober 2021 (herbenoembaar)

Visie op toezicht houden
Toezichtvisie De Kernen
Toezicht houden in tijden van crisis, hoe doet de RvC dat?
In crisistijd toezicht houden, hoe doet de RvC dat?
Rooster van aftreden
Rooster van aftreden RvC leden