Onze Raad van Commissarisen

Visie op toezicht houden

Onze Raad van Commissarissen

De Kernen heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van (het bestuur van) De Kernen. Daarvoor keurt de RvC de begroting en beleidsvoorstellen van de bestuurder goed en stelt ook de jaarrekening vast. Ook benoemt de RvC de accountant en geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. 

Leden 

De Kernen heeft zes RvC-leden met uiteenlopende achtergronden. Zij hebben bewust gekozen voor De Kernen. Hun kennis en ervaring zetten ze graag in om ons te ondersteunen in en toezicht te houden op ons beleid. Het zijn maatschappelijk betrokken leden, te weten:     

Cécile Claessen - voorzitter

Expertise: sociale innovatie en organisatieontwikkeling
Benoemd: 1 februari 2020
Mogelijke datum herbenoeming: 1 februari 2024 (herbenoembaar) 

Jos Wielders - lid

Expertise: sociaal beleid/publieke domein
Benoemd: 9 oktober 2013
Herbenoemd: 9 oktober 2017
Einde zittingstermijn: 9 oktober 2021 

Patrick Esveld - lid

Expertise: organisatieverandering, conflictbemiddeling, woning- en gebiedsontwikkeling.
Benoemd: 10 december 2013
Herbenoemd: 10 december 2017 
Einde zittingstermijn: 10 december 2021 

René van de Westelaken - lid

Expertise: financiën, sociaal vastgoed
Benoemd: 1 juni 2016
Herbenoemd: 1 juni 2020
Aftreeddatum: 9 oktober 2021

Inge Visschedijk – lid
 

Expertise: juridisch
Benoemd: 1 juni 2019
Mogelijke datum herbenoeming: 1 juni 2023 (herbenoembaar) 

Adrie van Baalen- van Es – lid

Expertise: leefbaarheid en Maatschappelijke ondersteuning
Benoemd: 1 juni 2019
Herbenoemd: 1 juni 2020
Einde zittingstermijn: 1 juni 2024

Het rooster van aftreden van RvC leden van De Kernen ziet als volgt eruit:

Wie?

2021

2022

2023

2024

Patrick Esveld

december X

 

 

 

Jos Wielders

oktober     X

 

 

 

Cécile Claessen

 

 

 

Q

Adrie van Baalen

 

 

 

Juni X

René van de Westelaken

oktober     X

 

 

 

Inge van Visschedijk

 

 

Q

 

Legenda:

1ste = eerste benoeming
X  = aftredend, niet herbenoembaar
Q = einde eerste termijn, herbenoembaar voor tweede termijn

Tijdens Coronacrisis toezicht houden, hoe doet de RvC dat?

Deel deze pagina