Onze Raad van Commissarisen

Onze Raad van Commissarissen

De Kernen heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Deze houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van (het bestuur van) De Kernen. Daarvoor keurt de RvC de begroting en beleidsvoorstellen van de bestuurder goed en stelt ook de jaarrekening vast. Ook benoemt de RvC de accountant en geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. 

Vier leden

De Kernen heeft vijf RvC-leden met uiteenlopende achtergronden. Zij hebben bewust gekozen voor De Kernen. Hun kennis en ervaring zetten ze graag in om ons te ondersteunen in en toezicht te houden op ons beleid. Het zijn maatschappelijk betrokken leden, te weten:     

John van den Dungen -voorzitter 

Expertise: bedrijfskunde, algemeen management
Benoemd: 17 december 2012
Herbenoemd: 17 december 2016 
Einde zittingstermijn: 17 december 2020

Jos Wielders - lid

Expertise: sociaal beleid/publieke domein
Benoemd: 9 oktober 2013
Herbenoemd: 9 oktober 2017
Einde zittingstermijn: 9 oktober 2021 

Patrick Esveld - lid

Expertise: organisatieverandering, conflictbemiddeling, woning- en gebiedsontwikkeling.
Benoemd: 10 december 2013
Herbenoemd: 10 december 2017 
Einde zittingstermijn: 10 december 2021 

C├ęcile Claessen - lid

Expertise: sociale innovatie en organisatieontwikkeling
Benoemd: 1 februari 2020
Mogelijke datum herbenoeming: 1 februari 2024 (herbenoembaar) 

Tijdens Coronacrisis toezicht houden, hoe doet de RvC dat?

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden