Werken bij De Kernen
Ik huur Verhuizen Mijn huur opzeggen

Mijn huur opzeggen

Wanneer u wilt verhuizen, zegt u de huur van uw woning op. Lees onderstaande stappen, dan weet u wat u kunt verwachten en zelf moet doen. 

 

Stap

1

U zegt uw huur minimaal 1 maand van tevoren op

Zeg uw huur zo vroeg mogelijk op. Zo kunnen wij eerder een nieuwe huurder vinden. En kunt u met de nieuwe huurder eventuele overname van spullen regelen. 

Digitaal regelen

U kunt uw huur opzeggen door in te loggen op het klantportaal van De Kernen. Of vul het formulier in en stuur het ons terug. U ontvangt van ons een bevestiging van de huuropzegging.

U kunt iedere dag van de maand opzeggen

De opzegtermijn is minimaal een maand en maximaal drie maanden.
Zegt u bijvoorbeeld de 8ste van de maand op, dan betaalt u tot de 8ste van de volgende maand huur. 

Andere zaken ook stopzetten 

Zegt u de huur op, denkt u dan ook aan het opzeggen van andere zaken, zoals: 

  • Huur van boiler of geiser
  • Kabeltelevisie
  • Telefoonaansluiting
  • Gas/licht/water 
  • ....

Wist u dat...

  • U als huurder uw verhuizing door moet geven aan de gemeente? Dit kan via de website van de gemeente.
  • De voor- en eindopname doen we graag digitaal. U ontvangt een mail met alle informatie. Of op papier als u dat wilt.

Stap

2

Vooropname

Nadat u de huur heeft opgezegd, maken wij een afspraak met u over de vooropname. 

De opzichter komt bij u langs als u nog in de woning woont. Hij bekijkt of het huis in goede staat is en of er veranderingen zijn aangebracht. Hij vertelt u hoe u de woning moet opleveren. Of geeft u hierover advies. 

Bij de eindopname controleren we of de woning volgens afspraak is opgeleverd. 

Stap

3

Nieuwe bewoners en overname

Wat laat u achter?

Het kan zijn dat u bepaalde zaken wilt achterlaten in uw woning. U kunt die goederen laten overnemen door de nieuwe huurder.  Overname van spullen is mogelijk als er tijdig een nieuwe huurder bekend is. 
Bij een huuropzegging ontvangt u een formulier waarop u afspraken over de overname kunt vastleggen. 

Nieuwe huurder neemt contact met u op

Zodra de woning op Woongaard.com staat, kan een mogelijke nieuwe huurder u bellen om de woning te komen bekijken. Overname van spullen kunt u dan nog niet regelen. Dit kan pas als deze huurder de woning krijgt toegewezen en gaat huren.  

Stap

4

Eind opname

Eind opname

Is uw woning leeg? Dan kunnen wij de eind opname doen. Wij kijken dan of de afspraken zijn nagekomen en de woning in orde is.
Als dat zo is, dan kan de opzichter de sleutels van u ontvangen.
Zijn bepaalde zaken nog niet door u gemaakt, dan doen wij dat. 

Let op! 

Kosten die wij moeten maken om de woning in orde te maken, zijn voor uw rekening.

Stap

5

Sleutels inleveren

U levert de sleutels in op de datum en manier, zoals u met de opzichter heeft afgesproken.
Waar en wanneer u de sleutels aflevert staat op het opnameformulier.

Dit formulier heeft u ontvangen tijdens de opname van uw woning.

Let op! U mag nieuwe huurders geen sleutels geven. Doet u dat wel, dan blijft u  verantwoordelijk voor de woning tot aan de eindopname.

Let op! zolang u de sleutels van de woning heeft, betaalt u huur.

Stap

6

Eindafrekening

Nadat u de sleutels heeft ingeleverd, ontvangt u van ons een vertreknota waarop de eindafrekening staat. 

Staat er een bedrag open?

Dan worden deze openstaande bedragen altijd met de eindafrekening verrekend.
Dit laatste geldt voor eventueel afgesproken vergoedingen voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). En ook voor de verrekening van kosten als de woning niet volgens afspraak is opgeleverd. 

Meer informatie over...
huur opzeggen + formulier huuropzegging