Werken bij De Kernen

Woning ruilen

Soms duurt het lang om een andere woning te vinden. Misschien is een woning ruilen met een andere huurder dan iets voor u?  

Wat is woningruil?  

Woningruil is een overeenkomst tussen twee bewoners om in elkaars huurwoning te gaan wonen. Het kan ook gaan om huurwoningen van verschillende corporaties in verschillende gemeenten. De corporaties moeten toestemming geven. 

Goed om te weten
 • U zoekt zelf een andere huurder die wil ruilen met uw woning. Kijk op bijvoorbeeld www.woningruil.nl.
 • Woningruil kan niet bij aangepaste woningen, woningen die bestemd zijn voor specifieke doelgroepen, wisselwoningen en bij woningen die op de nominatie staan voor sloop, koop of renovatie.
 • Woningruil kan niet als betrokken huishouden al een andere woning heeft gekocht, gehuurd of toegewezen heeft gekregen. Dit geldt ook als er een ‘voorlopig koopcontract’ is.  
Voorwaarden
 • Alle meeverhuizende gezinsleden (van beide partijen) wonen op het ruiladres en staan minimaal één jaar ingeschreven op dat adres bij de gemeente.
 • De nieuwe huurovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kunt u niet binnen één jaar opzeggen.
 • De Kernen neemt de aanvraag in behandeling als alle noodzakelijke stukken binnen zijn. 
Waar moet u verder op letten?
 • Informeer vooraf naar de hoogte van de huur van beide woningen na de woningruil. Die hoeft niet hetzelfde te zijn als de huur die u en uw eventuele ruilpartner nu betalen.
 • Is er een huurschuld bij De Kernen? Dan nemen wij de aanvraag voor woningruil niet in behandeling.
 • U en uw ruilpartner mogen geen overlast hebben gegeven. 
 • Verhuis pas als de hele gang van zaken is afgerond. Verhuist u eerder, dan is dat onrechtmatig (illegaal). 
 • Zet bij uw advertentie de voorwaarden om voor uw woning in aanmerking te komen. Zo voorkomt u onnodige reacties.

 

Download hier woningruil formulier